Yer ve İçerik Sağlayıcı Sorumlulukları

  • Yayınlayan: Cevat Çil
yer ve içerik sağlayıcı sorumlulukları

1)Yer Sağlayıcılar ve Sorumlulukları

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’unun 2. Maddesindeki tanıma göre “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri” yer sağlayıcıdır.

Yer sağlayıcı olabilmek ve bu hizmeti sunabilmek için Faaliyet Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri yerine getirmek ve BTK’ dan izin belgesi almak gerekmektedir. Kendi web sitesini hazırlayan bir kişi, bu siteye ait belgeleri kayıt etmek ve internet ortamına sunabilmek için bir sunucu(server) adı verilen cihaza ihtiyaç duyacaktır. Anılan bu sunucuyu alan bir kişi, farklı kişilerin içerik yüklemeleri yapmalarına izin verdiği ölçüde yer sağlamış olacaktır.

Genel olarak bilinen yer sağlayıcıları örnek yer sağlayıcılar; Facebook, Twitter, Youtube, Twitch …

Yer Sağlayıcıların Sorumluluğu

Kanun koyucu 5651 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında “Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.” Şeklinde bir düzenleme ile açıkça belirtmiştir.

Ancak anılan maddenin 2. Fıkrası ile “Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.” Belirli şekillerde haberdar olması durumunda kendisine sağladığı içeriğin sağladığı yerden çıkarması için bir yükümlülük getirmiştir.

Yine herhangi bir hukuka aykırılık mevcut olması durumunda ilgili hukuka aykırılığı ortaya çıkaran kişiye ulaşılması açısından yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. 1

İlgili yükümlülükleri yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilmektedir.

2)İçerik Sağlayıcılar ve Sorumlulukları

5651 sayılı Kanuna göre “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” içerik sağlayıcı olarak anılmaktadır.

Örneğin kendisine ait bir web sitesi olan ve bu sitenin içeriğini kendisi belirleyen ve zamanla güncelleyen kişi, bir içerik sağlayıcıdır.2 Yani twitter, facebook gibi sitelerde paylaşımda bulunan kullanıcılarının her biri içerik sağlayıcıdır.

İçerik Sağlayıcıların Sorumluluğu

5651 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde açıkça belirtilene göre içerik sağlayıcılar internet ortamında kullanıma sundukları her tür içerikten sorumludur.

Bunun yanında içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu olmamakla sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

Konusu suç teşkil eden bir içeriğin bir başka kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması salt ceza hukuku anlamında özellikle cezaların şahsiliği ilkesi gereğince sorumluluk teşkil etmeyecektir. Ancak doktrinde ve bazı mahkeme uygulamalarında bunun aksi yönünde görüşler ve kararlar olduğunu belirtmekte yarar vardır.3

Yani bir paylaşımdan rahatsız olduğunuzda ve sadece şikayetiniz daha fazla kişi tarafından duyulsun istiyorsanız bu ayrıntıyı dikkatle ele almak durumundasınız. Bu durumla alakalı olarak bilinmelidir ki TCK 215 gereğince “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. hükmü amirdir.

Stajyer Avukat Kürşat YÜKSEL

KAYNAKÇA

Ali Haydar DOĞU- Bilişim Hukuku Bilgi ve İletişim

İsmail ERGÜN- Siber Suçların Cezalandırılması ve Türkiye’de Durum

Av. F. Ünsal ÖZMESİK- Röportaj