Hakkımızda

AMACIMIZ ve GAYEMİZ

2001 yılından bu yana İstanbul Bakırköy de serbest avukatlık ve hukuk danışmanlık faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

medeni ve borçlar hukuku

Amacımız; kişiler arasında; hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, tüm hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun çözümlenmesidir.

law-3

Hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

Mesleğimizi icra ederken hukukun üstünlüğüne, meslek ilke ve kurallarına uygun hareket etmek önceliğimizdir.