Ceza Hukuku

ceza hukuku
  • Müşteki ve Mağdur sıfatı ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde her türlü şikayet ve suç duyurusu işlemlerinin yapılması
  • Soruşturma aşamasında müşteki/mağdur vekili sıfatıyla hukuki yardım ve destek sağlanması
  • Soruşturma aşamasında; Şüpheli müdafii sıfatıyla Kolluk, Savcılık ve Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde hukuki destek sağlanması
  • Kovuşturma aşamasında müşteki, katılan vekili olarak ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması
  • Kovuşturma aşamasında sanık müdafii olarak ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması