Şirketler Hukuku

şirketler hukuku
  • Arabuluculuk Görüşmelerinde tarafların vekil sıfatıyla temsili
  • Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Türk Ticaret Kanunu kapsamında meydana gelen tüm uyuşmazlıklarda hukuki yardım ve destek sağlanması
  • Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları