İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik
  • Arabuluculuk Görüşmelerine katılmak ve bu süreci takip etmek
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
  • İşe İade Davaları
  • 4857 Sayılı İş kanundan kaynaklanan tüm dava ve işler
  • Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işler