Aile Hukuku

aile hukuku
  • Çekişmeli/Çekişmesiz Boşanma Davaları
  • Nafaka, Maddi Manevi Tazminat, Velayet
  • Mal Rejimi Davaları
  • Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar
  • Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)
  • Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları
  • Nafaka Davası
  • Evlat Edinme Davası
  • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar
  • Tenfiz Davası